loading...
 

Офіційна інформація:

1. Повне найменування, ідентифікаційний код та Місцезнаходження Фінансової установи:

 

Найменування:

- Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА ГРУПА "ОБЕРІГ"; 
- Російською мовою: ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ ГРУППА "ОБЕРЕГ";
- Англійською мовою: LIMITED ADDITIONAL COMPANY "INSURANCE GROUP "OBERIG".

скорочене найменування Товариства:- Українською мовою: ТДВ "СГ "ОБЕРІГ";
- Російською мовою: ОДО "СГ "ОБЕРЕГ";
- Англійською мовою: LAC "IG "OBERIG".

Місцезнаходження: 03040, місто Київ, вулиця Васильківська, будинок 14

Код ЄДРПОУ: 39433769

 

2. Перелік фінансових послуг, что Надаються фінансовою установою:

Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, кроме страхування життя

Код КВЕД 65.20 Перестрахування;
Код КВЕД 66.21 Оцінювання різіків та завданої Шкоди;
Код КВЕД 66.22 Діяльність страхових агентів и брокерів;
Код КВЕД 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та Пенсионного забезпечення

 

3. Відомості про власніків істотної участия (у тому чіслі осіб, Які здійснюють контроль за фінансовою установою)

 

3.1. Відомості про учасників (засновників акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи

3.2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника):

3.3. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами- учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи 

4. Відомості про склад наглядово ї заради та виконавчого органу Фінансової установи:

4.1. создания наглядово ї Заради НЕ предусмотрена статутом

4.2. Виконавчим органом Товариства є Дирекція.

Генеральний директор - крендель Іван Федорович.


5. Відомості про відокремлені підрозділі Фінансової установи:

відсутні.

6. Відомості про Ліцензії та дозволи, Виданих фінансовій установі:

Розміщено на сайті Товариства.

7. Річна фінансова та Консолідована звітність. Аудиторські Висновки .:

Звітність.

Аудиторські Висновки.

8. Відомості про Порушення провадження у делу про банкрутство,! Застосування процедури санації Фінансової установи: Провадження у делу про банкрутство товариство не в порушувалось, процедура санації НЕ застосовувалась.

9. Рішення про ліквідацію Фінансової установи:

Рішення про ліквідацію Фінансової встановити не прийомів.


10. Інша інформація про фінансову установу, что підлягає оприлюднення відповідно до Закону: відсутня.

11. Інформація относительно доступності приміщення для осіб з інвалідністю та других маломобільніх груп населення:

1.Обстежені фахівцем по вопросам технічного обстеження будівель та споруд на відповідність їх Державним будівельним нормам, правилам и стандартам, а самє ДБН В.2.2-17: 2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільніх груп населення», затверджених Наказом Мінбуду від 02.11.2006 р. № 362, что підтверджується відповіднімі документально оформлених Звітамі та висновка.
2.Відповідно Звітам та висновка приміщення головного офісу ТДВ "СГ" ОБЕРІГ "Доступні для маломобільніх груп населення та відповідають Державним будівельним нормам, правилам и стандартам (ДБН В.2.2-17: 2006« Доступність будинків і споруд для маломобільніх груп населення »)
3.Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та других маломобільніх груп населення розміщені у місцях, доступних для візуального сприйняттів Клієнтом (Споживачем), а самє у пріміщенні, за телефонами контакт-центру та на сайті Товариства.

ВИСНОВОК №02.10.17 / СК относительно доступності для осіб з інвалідністю та других маломобільніх груп населення до нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 14, виданий експертом з технічного обстеження будівель та споруд Тригубом О.М. "02" жовтня 2017р.

На виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання рінків фінансових послуг» ТДВ "СГ" ОБЕРІГ "сообщает:

1) фінансова послуга, что Пропонується надаті клієнту, Із зазначеним вартості цієї послуги для клієнта, если інше НЕ предусмотрена законами по вопросам регулювання окремий рінків фінансових послуг: послуги у сфері страхування.

Конкретна ВАРТІСТЬ послуги візначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільніх відів страхування) або согласно з відповіднімі нормативно-правовими актами (для обов'язкових відів страхування) та зазначається в конкретній угоді, укладеній зі страхувальником, залежних від виду страхування, розміру франшизи, погодження сторонами умов страхування та других умів, что ма ють значення для визначення вартості послуги.

2) умови Надання Додатковий фінансових послуг та їх ВАРТІСТЬ:

ТДВ "СГ" ОБЕРІГ »не надає додаткові фінансові послуги.

3) порядок Сплата податків и зборів за рахунок фізичної особи в результате Отримання Фінансової послуги:

Операції, пов'язані з Отримання фізічною особою Фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому пріпіненні Дії договором страхування, що не підлягають оподаткування. Віключення складають випадки виплати моральної Шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чіннім законодавством, что оподатковуються согласно норм Податкового Кодексу України.

4) правові Наслідки та порядок Здійснення розрахунків з фізічною особою внаслідок дострокового припиненням Надання Фінансової послуги:

Дію договору страхування может буті достроково Припін за вимоги страхувальника або страховика, если це предусмотрена умів договором страхування. Дія договору Особисте страхування НЕ может буті Припін страховиком достроково, если на це немає Згоди страхувальника, Який Виконує всі умови договору страхування, та если інше НЕ предусмотрена умів договором та законодавством України.

Про Намір достроково пріпініті дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідоміті іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припиненням Дії договором страхування, если інше ним не предусмотрена.

У разі дострокового припиненням Дії договором страхування, кроме договором страхування життя, за Вимоги страхувальника страховик Повертає Йому необхідних для планування Платежі за период, что остался до Закінчення Дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичність виплат страхових сум та страхового відшкодування, что були здійснені за ЦІМ договором страхування. Если Вимога страхувальника обумовлена порушеннях страховиком умов договору страхування, то Останній Повертає страхувальнику Сплачені ним необхідних для планування Платежі Повністю.

У разі дострокового припиненням договору страхування, кроме страхування життя, за Вимоги страховика страхувальнику повертаються Повністю Сплачені ним необхідних для планування Платежі. Если Вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик Повертає Йому необхідних для планування Платежі за период, что остался до Закінчення Дії договором, з Вирахування нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичність виплат страхових сум та страхового відшкодування, что були здійснені за ЦІМ договором страхування.

Чи не допускається повернення коштів готівкою, если Платежі Було Здійснено в безготівковій форме, за умови дострокового припиненням договору страхування.

5) Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірніх вопросам, что вінікають у процесі Надання Фінансової послуги:

Спірні питання за договором страхування между страхувальником та страховиком розв'язуються Шляхом переговорів.
Если переговори по спірнім харчування не прізведуть до обопільної домовленості сторон, вирішенню суперечок здійснюється у порядку, встановленому чіннім законодавством України.
У разі Виникнення между сторонами судового спору относительно відмові у віплаті страхового відшкодування та / або Визнання події страховим випадка та / або относительно розміру страхового відшкодування на період до вступления суднового решение в законну силу не нараховується пеня та інші санкції, передбачені чіннім законодавством України (інфляційні нарахування , штрафи, 3% річніх та інші) за неналежне Виконання зобов'язань.
До правовідносін за договором застосовується Виключно пеня, передбача умів договором та не застосовується неустойка (пеня), передбача Законом України «Про захист прав споживачів».

6) реквізити органу, Який Здійснює державне регулювання рінків фінансових послуг:

Реквізити органу, Який Здійснює державне регулювання рінків фінансових послуг:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО Здійснює ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У сфері РІНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
адреси:
01001, м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3

Телефони: (044) 234-39-46; (044) 235-51-31; (044) 235-70-71; (044) 235-53-37.

Сайт: http://www.nfp.gov.ua

7) Реквізити ОРГАНІВ по вопросам захисту прав споживачів:

Державна інспекція України по вопросам захисту прав споживачів (Центральний апарат)
Адреси: 03680, м.Київ-150, вул. Горького, 174

Телефони: (044) 528-05-53; (044) 528-94-38; (044) 528-54-33; (044) 528-94-36.

Сайт: http://www.dsiu.gov.ua

Інспекція по вопросам захисту прав споживачів у м. Києві:
04070 м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А
Телефони: (044) 417-21-01, 463-79-72; E-mail: mkyiv_zah@ukr.net

Контактні дані других територіальних підрозділів Держспожівінспекції можна найти на странице офіційного сайту державної інспекції України по вопросам захисту прав споживачів: http://www.dsiu.gov.ua

8) розмір винагороди Фінансової установи у разі, коли вона предлагает фінансові послуги, что Надаються іншімі фінансовімі установами:

ТДВ "СГ" ОБЕРІГ "надаючі Такі послуги других ФІНАНСОВИХ установ надає інформацію (в т.ч. споживача).

9) Кількість акцій Фінансової установи, Які знаходяться у власності за Членів ее виконавчого органу, та ПЕРЕЛІК осіб, Частки якіх у статутному Капіталі Фінансової встанови перевіщують п'ять відсотків:

100%, согласно Структури власності за.

10) Регулярні Публікації Підсумків ДІЯЛЬНОСТІ относительно всех ключовими показніків (премії, виплати, активи, резерви ТОЩО):

forinsurer.com у Розділах "Рейтинги" та "InsuranceTOP"